สารเสพติด โทษของมันคืออะไร

โทษของสารเสพติด

สารเสพติด หรือ ยาเสพติด คือยาหรือสารสังเคราะห์ใดเมื่อมีการเสพและสารดังกล่าวเข้าไปอยู่ภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการกิน ดม สูบฉีด หรือวิธีใดก็ตามที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจ ถือว่าเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างยิ่ง ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ เป็นปัญหาต่อความมั่งคงของประเทศชาติ แม้ว่าทุกประเทศจะมีกฎหมายป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ประกาศสงครามยาเสพติดเป็นภัยทั่วโลก แต่ทั้งนี้การป้องกันยาเสพติดไม่ได้เป็นหน้าที่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่การร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน สังคม ชุมชน คือบทบาทสำคัญที่ทำให้ทุกคนเห็นโทษของยาเสพติดได้

สภาวะเสพติดยา

อาการเสพติดยา คือ อาการผิดปกติทางร่างกายและจิตใจเนื่องจากการทำงานบกพร่องของเซลล์ในสมอง ช่วงแรกการเสพติดยาจะเป็นความรู้สึกพึงพอใจเพราะสมองถูกกระตุ้นจากสาร ผู้เสพจะรู้สึกมีความสุข เคลิบเคลิ้ม แต่จากนั้นผู้เสพต้องเสพยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอาการดื้อยา หากอยากถอนยา หยุดยา หรือขาดยา จะส่งผลต่อด้านร่างกายและจิตใจ โหยหายามาเสพอย่างรุนแรง จนทำให้ผู้เสพติดยาไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างปกติสุขได้

ผลเสียของสารเสพติด

สารเสพติดเป็นสารให้โทษแก่ร่างกายและจิตใจ นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในประเทศ

ผลเสียด้านจิตใจ

สารเสพติดมีอันตรายต่อสมอง เข้าไปทำลายระบบประสาททางสมอง ส่งผลทำให้จิตใจเสื่อม เลื่อนลอย ซึมเศร้า ขาดความรับผิดชอบ หากเข้าขั้นรุนแรงส่งผลให้ผู้เสพก้าวร้าว คลุ้มคลั่ง เห็นภาพหลอน หูแว่ว กลัวจะมีคนอื่นเข้ามาทำร้ายตัวเอง ทำให้ต้องทำร้ายคนอื่นก่อน บางครั้งรู้สึกสับสนหรือคิดไปเอง จนทำร้ายตัวเองได้

การเสพติดยาทำให้ผู้เสพเสียบุคลิกภาพ ขาดสติสัมปชัญญะ ขาดการควบคุมตนเอง เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ผลเสียด้านร่างกาย

ผู้เสพติดมักมีปัญหาด้านสุขภาพ เพราะสารเสพติดเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายบกพร่อง ไม่สามารถต้านทานโรคจากภายนอกได้ จึงรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ประกอบกับการได้รับเชื้อโรคขณะใช้ยา หรืออุปกรณ์การเสพยาร่วมกัน

พิษจากสารเสพติด ยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน กัญชา แอลเอสดี โคเคน เมทแอมเฟตามีน ฝิ่น มอร์ฟีน สารเสพติดจำพวกดังกล่าว มีผลต่อร่างกายอย่างยิ่งจะทำให้ร่างกายซูบผอม หน้าดำคล้ำ แขนขาสั่นกระตุก ไม่อยู่นิ่ง โลหิตเป็นพิษ ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ บางรายบ้าคลั่ง เพราะฤทธิ์จากสารเสพติดมีผลต่อระบบประสาท ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ หากเสพเกินขนาดทำให้เสียชีวิตได้

โชคร้ายกว่านั้นผู้เสพอาจเสพยาเสพติดที่ลับลอบขายแบบมีสารอื่นเจือปน เช่น สารหนู หรือสารสตริกนิน หรือสารเคมีสังเคราะห์อื่น ซึ่งเป็นยาพิษมีอันตรายต่อร่างกายอาจเสียชีวิตได้ในทันที

อันตรายจากเข็มฉีดยาเสพติด ยาเสพติดบางประเภทใช้เข็มฉีดยาฉีดเข้าเส้นเลือด หรือกล้ามเนื้อ แต่การใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาด ร่างกายจะได้รับเชื้อโรคต่าง ๆ ทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนัง และบริเวณที่ฉีด เกิดเป็นฝีหรือเนื้อตายอาจลุกลามเป็นหลอดเลือดอักเสบ หรือโลหิตเป็นพิษ รุนแรงกว่านั้นคือเชื้อโรคอาจเข้าไปยังปอด หัวใจ สมอง กระดูก ทำให้อวัยวะภายในต่าง ๆ อักเสบหรือล้มเหลว หรือเป็นฝีได้ ทั้งนี้การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นที่เป็นโรคตับอักเสบ ทำให้คนที่ใช้เข็มร่วมกันเป็นโรคติดต่อนี้ได้ง่าย

หรือการใช้เข็มฉีดยาผิดประเภท เช่น ใช้กับยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของแป้ง เช่น ยาบ้า เมื่อบดยาในน้ำแล้วฉีดเข้าเส้นเลือด จะทำให้มีแป้งอุดตันในเส้นเลือด หากอุดตันในหลอดเลือดฝอยของปอดจะทำให้ปอดแข็ง หากอุดตันที่สมองจะทำให้เป็นอัมพาตได้

ผู้เสพที่ใช้เข็มฉีดยาบ่อย ๆ มักจะมีแผลตามผิวหนังทั่วร่างกาย ผิวดำด้าน ผิวคล้ำ ผิวอักเสบ และเป็นรอยแผลเป็นอย่างเห็นได้ชัด จึงสังเกตได้ว่าต้องสวมเสื้อแขนยาวปกปิดไว้ตลอด

อันตรายจากการใช้ยาเกินขนาด การใช้สารเสพติดจำพวกกดระบบประสาทกลาง เมื่อเสพเกินขนาดมักจะทำให้ผู้เสพไม่รู้สึกตัว ระบบชีพจรช้ากว่าปกติ ปอดบวม หายใจหอบ มีเสมหะเป็นฟองได้ ชัก และไม่รู้สึกตัว

ผลกระทบจากการขาดยา/ถอนยา ผู้เสพยาที่ติดยาขั้นรุนแรงมักมีอาการดื้อยา และต้องเพิ่มขนาดยาสูงขึ้น ไม่เช่นนั้นจะเกิดอาการร่างกายขาดยา ชัก กระตุก เสียท้อง คุ้มคลั่ง อาระวาด ภาพหลอน ดังนั้นต้องกลับมาใช้อีก และมีแนวโน้มว่าต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นตามลำดับและบ่อยขึ้น หรือผู้เสพต้องการถอนยากต้องพบอาการดังกล่าวเช่นกัน ทำให้ผู้เสพที่อยากเลิกยามักใจอ่อนเพราะกลัวอาการที่เรียกว่า “ลงแดง” จึงเลิกยาเองไม่ได้

ผลเสียด้านสังคม

ไม่มีสังคมใดที่ยอมรับผู้เสพติดยาได้ หลายคนกลายเป็นบุคคลน่ารังเกียจของสังคม เสียชื่อเสียง สุดท้ายเป็นปัญหาด้านอาชญากรรมในสังคม เพราะผู้เสพต้องการเงินซื้อยา เกิดปัญหาปล้นจี้ชิงทรัพย์ในสังคม ทั้งนี้ยังส่งผลต่อปัญหาครอบครัว ครอบครัวแตกแยก หรือหย่าร้าง

สารเสพติดเป็นภัยร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจ กระทบต่อสังคม ครอบครัว เศรษฐกิจจนถึงประเทศชาติ ไม่มีประเทศใดที่ยอมรับและไม่มีคนใกล้ชิดอยากให้เกิด การดูแลใส่ใจคนรอบข้างจึงเป็นหนทางป้องกันปัญหายาเสพติดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนที่ชื่นชอบการลิ้มลองสิ่งแปลกใหม่ หรือแม้แต่กลุ่มผู้ใหญ่ที่ต้องทำงานหนัก พวกเขาอาจเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดจนถอยกลับออกมาได้ยาก วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการดูแลและใส่ใจกันและกัน รวมถึงให้อภัยกันเมื่อคนหนึ่งคนใดหลงทางผิด  ปัญหายาเสพติดก็จะหมดไปจากชุมชน และประเทศชาติได้

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็ป https://nipponsafety.com/   https://thailandsafety.com/https://teamsafetysales.com/https://jorporsafety.comhttps://safetyshopthailand.com

 

 

จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้

 

Email: teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r Tel : 02-721-6923

หากซื้อเยอะๆ มีส่วนลดนะครับ 🙂 สอบถามได้ตอบ 24 ชั่วโมง