กัญชา โทษของกัญชาคืออะไร

โทษของกัญชา

กัญชา สารเสพติดยอดฮิตในกลุ่มวัยรุ่น เพราะหาซื้อได้ง่าย ราคารับได้ ด้วยมีการแอบปลูกกันบ่อย ๆ  เหตุผลที่กลุ่มวัยรุ่นชอบเสพกัญชา นั่นเป็นเพราะว่าเมื่อเสพแล้วจะมีอาการเคลิบเคลิ้ม มีความสุข สนุก หัวเราะร่าเริง คุยเก่ง เชื่อกันว่าเสพแล้วจะทำให้ลืมความเครียดได้ ลักษณะการเสพคือสอดไส้บุหรี่หรือนำมาม้วนเป็นบุหรี่แล้วสูบ กัญชาเป็นสารเสพติดที่เสพแล้วไม่ติด แต่ใช่ว่าจะไม่มีโทษ หากเสพติดต่อกันในปริมาณมากและต่อเนื่องจะมีผลร้ายแรงต่อระบบประสาทได้

ลักษณะกัญชา

กัญชา คือพืชล้มลุกมีลำต้นสูงราว 2-5 เมตร ลักษณะใบเป็นแฉกประมาณ 5-8 แฉก แต่ละแฉกมีรอยหยักละเอียด มีดอกช่อเล็ก ๆ ตามกิ่งก้านของต้น แต่ส่วนที่นำไปใช้เป็นสารเสพติดกัญชาคือ ใบ ยอดช่อดอก และกิ่งก้าน นำมาตากแดดแล้วบดให้ละเอียด แล้วนำไปใส่ในบ้องกัญชาสูบ หรือนำไปม้วนผสมกับบุหรี่

อาการของผู้เสพกัญชา

กัญชาเป็นสารเสพติดที่พบได้มากในประเทศไทย สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการแอบปลูกเองได้ ในกัญชามีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) ออกฤทธิ์ทางประสาททำให้รู้สึกตื่นตัวตลอดเวลา สนุกสนาน สบายตัว สบายใจ ร่าเริง ไม่ตึงเครียด คุยสนุก เริ่มง่วงจนหลับไปเอง เมื่อตื่นมาจะพบว่ามีอาการตาแดง คลื่นไส้อยากอาเจียน หรือท้องเสียร่วมด้วย และมีอาการกระหายน้ำเพราะคอยแห้ง หากเสพในปริมาณมากเกินไปจะมีผลเสียของกัญชาตามมา หลังจากเสพ 1-2 ชั่วโมง กัญชาจะเริ่มออกฤทธิ์กดประสาท อาจเกิดภาพลวงตา ควบคุมตัวเองไม่ได้ ก้าวร้าว

ผลเสียของกัญชา

 1. ทำลายสมรรถภาพทางร่างกาย การเสพกัญชาในปริมาณมากเป็นเวลานาน ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม ซูบผอม การดำเนินชีวิตในประจำวันสามารถทำได้ยาก รู้สึกหมดแรงในชีวิต ง่วง อยากนอน จนทำให้รู้สึกว่าไม่อยากทำอะไร อยากอยู่เฉย ๆ ทำให้กระทบต่องานและชีวิตในตัวเอง
 2. ทำลายสมอง การเสพกัญชาในระยะสั้นๆหรือชั่วคราว ทำให้ความจำในขณะนั้นลดลง บางคนจำเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ เพราะฤทธิ์ในกัญชาที่เสพนั้นกดประสาททางสมองทำให้ความจำเสื่อม หรือเกิดภาพหลอน ภาพลวงตา หูแว่ว ความคิดสับสน ควบคุมตัวเองไม่ได้ หากเสพถึงขั้นรุนแรงจะทำให้ผู้เสพวิตกกังวล ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเภทหรือโรคซึมเศร้าอาจทำให้อาการทางสมองรุนแรงกว่าคนปกติทั่วไป
 3. ทำลายระบบภูมิคุ้นกัน ร่างกายมีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคจากภายนอก แต่การเสพติดกัญชาขั้นรุนแรงจะมีผลเข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมลงหรือบกพร่อง ทำให้ร่างกายอ่อนแอจนติดเชื้อโรคจากภายนอกได้ง่าย อาการเช่นนี้คล้ายกับเชื้อเอดส์ (HIV)
 4. ทำลายสมรรถภาพทางเพศ การเสพกัญชาในปริมาณสูงจะทำลายฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเพศชาย ทำให้อสุจิน้อยลง ความรู้สึกทางเพศช้า
 5. ทำลายสุขภาพจิต การเสพกัญชาทำให้ความรู้สึกในขณะนั้นเลื่อนลอย ความคิดช้า หากเสพเยอะทำให้ความรู้สึกฟุ้งซ่าน สับสน ควบคุมตัวเองไม่ได้ มีอาการจิตหลอน เห็นภาพหลอน จนทำลายตัวเองได้ การเสพติดกัญชาขั้นรุนแรงจะทำให้มีอาการจิตเสื่อม
 6. เป็นมะเร็งปอด ด้วยลักษณะการเสพกัญชาคือการอัดควันกัญชาเข้าไปในปอด กลั้นหายใจไว้นานหลายวินาที พบว่าการสูบกัญชามีอันตรายกว่าบุหรี่ทั่วไปกว่า 5 เท่า การยัดไส้กัญชาเพียง 4 มวน ก็เท่ากับบุหรี่ 20 มวนแล้ว จึงส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ง่าย ประกอบกับสารเคมีในกัญชายังมีอันตรายและรุนแรงกว่าบุหรี่ ทำให้เกิดมะเร็งปอดได้
 7. ทำร้ายทารกในครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ที่เสพติดกัญชาจะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ทำลายโครโมโซมตัวอ่อน ทำลายเซลล์ประสาทในสอง ทำลายฮอร์โมนในเพศและพันธุกรรม หากทารกที่คลอดแล้วจะพบว่าทางร่างกายมีความผิดปกติ ร่างกายพิการ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง พัฒนาการทางสมองและร่างกายช้ากว่าเด็กทั่วไป

โทษของกัญชาตามกฎหมาย

กฎหมายในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี พ.ศ.2522 กัญชาถูกจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ห้ามผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง หามผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายหลัก 4 ประเภท ดังนี้

 1. ผลิต นำเข้า ส่งออก : มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2- 15 ปี มีโทษปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,500,000 บาท
 2. ครอบครองเพื่อจำหน่าย : หากมีกัญชาครอบครองไม่ถึง 10 กิโกกรัมถือว่ามีครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย โทษจำคุกตั้งแต่ 2-10 ปี มีโทษปรับตั้งแต่ 40,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 3. ครอบครองเพื่อจำหน่าย : กรณีที่ครอบครองเกิน 10 กิโลกรัมถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี มีโทษปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 4. ครอบครองเพียงอย่างเดียว : การครอบครองไม่เกิน 10 กิโลกรัมต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากครอบครองเกิน 10 กิโลกรัมถือว่าเป็นการครอบครองเพื่อจำหน่าย
 5. เสพ : มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กัญชาถือว่าเป็นสารเสพติดอันตรายมีโทษตามกฎหมาย แต่ในปัจจุบันกัญชาสามารถนำมารักษาโรคบางอย่างได้ เช่น ใช้เพื่อบรรเทาหอบหืด เนื่องจากกัญชาขยายหลอดลมหรือลดการหดตัวของหลอดลมได้ กัญชาช่วยชะลดน้ำหนักลดในผู้ป่วยมะเร็ง ช่วยป้องกันการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับยาเคมีบำบัดมะเร็ง ทั้งนี้ยังได้นำกัญชามาทดลองการศึกษาทางแพทย์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในอนาคต แต่การนำมาใช้หรือครอบครองกัญชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดก่อน

แม้กัญชายังมีประโยชน์ทางการแพทย์บ้าง แต่พืชนี้ยังถือว่าเป็นสารเสพติดผิดกฎหมาย มีฤทธิ์ให้โทษทางร่างกาย จึงควรหลีกเลี่ยงและไม่หลงติดตามคำชักชวนของกลุ่มเพื่อน เพื่อป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็ป https://nipponsafety.com/   https://thailandsafety.com/https://teamsafetysales.com/https://jorporsafety.comhttps://safetyshopthailand.com

 

 

จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้

Email: teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r Tel : 02-721-6923

หากซื้อเยอะๆ มีส่วนลดนะครับ 🙂 สอบถามได้ตอบ 24 ชั่วโมง

 

ดูสินค้าขายดีของบริษัท

Sale!
฿500.00 ฿140.00