ANSI คืออะไร

American National Standards Institute ทำหน้าที่อะไร


ANSI คืออะไร ANSI ย่อมาจาก American National Standards Institute คือสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร เป็นองค์กรสำคัญที่ให้การสนับสนุน การพัฒนามาตรฐานทางเทคโนโลยีของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม, องค์กรพัฒนามาตรฐาน, สมาคมการค้า, ผู้เชี่ยวชาญ, สมาคมด้านเทคนิค , รัฐบาล, แรงงาน และกลุ่มผู้บริโภค ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานต่างๆ ของอเมริกาให้เหมาะสม จากนั้นจะรับรองขึ้นไปเป็นมาตรฐานสากล

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) โดยใช้ชื่อว่า คณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมอเมริกัน(American Engineering Standards Committee) และได้มีการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1928) โดยเปลี่ยนชื่อเป็น American Standards Association ในปี พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) ได้มีการจัดตั้งองค์กรนานาชาติขึ้นมา โดยมีประเทศ 25 ประเทศเข้าร่วม และสุดท้ายในปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น American National Standard Institute หรือ ANSI ในปัจจุบัน

ANSI ยังเป็นตัวแทนของอเมริกาในองค์กรมาตรฐานสากล ISO (International Organization for Standardization) และ IEC (International Electrotechnical Commission) ANSI เป็นที่รู้จักในการเสนอภาษาการเขียนโปรแกรม ได้แก่ ANSI C และยังกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีระบบเครือข่ายอีกหลายแบบ เช่นระบบเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้เคเบิลใยแก้วนำแสง SONET เป็นต้น

ภารกิจของ ANSI คือ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดโลกของธุรกิจอเมริกา และคุณภาพชีวิตของอเมริกา โดยการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานและระบบที่ประเมินร่วมกัน

ตัวอย่างหนึ่งของความสำคัญของมาตรฐานสามารถพบได้เมื่อพยายามสวมรองเท้าที่เหมาะสม ผู้ผลิตรองเท้าทุกคนผลิตรองเท้าในวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อย นี่คือเหตุผลที่บางคนอาจมีขนาด 10 กับแบรนด์หนึ่งและขนาด 10.5 กับอีกแบรนด์หนึ่ง

ถ้าใช้มาตรฐาน ANSI ต้องยอมรับมาตรฐานสากลสำหรับขนาดรองเท้ารองเท้าทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายเป็นขนาด 10 ก็จะเป็นขนาดเดียวกันทั้งหมด มาตรฐาน ANSI ได้นำความสม่ำเสมอมาสู่อุตสาหกรรมที่หลากหลาย

ANSI ยังเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการสำหรับสหรัฐอเมริกาถึงองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) และคณะกรรมการ Electrotechnical นานาชาติ

ในฐานะตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในด้าน ISO ANSI ช่วยในการสื่อความสนใจของสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาและประสานงานมาตรฐานสากล สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ผลิตชาวอเมริกันเป็นที่รู้จักในแวดวงนานาชาติและผลิตภัณฑ์ของพวกเขาที่เข้ากันได้ในระดับสากล

ANSI เป็นองค์กรอิสระที่ดูแลมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมจำนวนมาก มาตรฐานเหล่านี้ช่วยสร้างความสม่ำเสมอสำหรับผลิตภัณฑ์กระบวนการและวิธีการแบ่งปันข้อมูลเช่นข้อมูลการป้องกันอุบัติเหตุ

มาตรฐาน ANSI นั้นเป็นไปตามความสมัครใจและเป็นไปตามมาตรฐานที่พัฒนาโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองจาก American National Standards Institute (ANSI) มาตรฐานเหล่านี้ทำขึ้นเพื่อนำคุณภาพสากลและความมั่นคงมาสู่คำจำกัดความความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคและอื่น ๆ

มาตรฐาน ANSI ถูกนำไปใช้โดยสมัครใจและ ANSI ไม่มีอำนาจบังคับใช้มาตรฐานเหล่านี้ มาตรฐานจำนวนมากได้รวมเข้ากับมาตรฐานขององค์กรอื่นเช่นมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA)

เมื่อ OSHA รวมเอามาตรฐาน ANSI บางอย่างไว้เพื่อให้นายจ้างยังคงปฏิบัติตาม OSHA เขาจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน ANSI เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของเขามาตรฐาน ANSI ใด ๆ ที่นำมาใช้นั้นถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะในกฎหมายและข้อบังคับของ OSHA

โดยสรุป ANSI ยังคงมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนเป้าหมายของสหรัฐอเมริกาและมาตรฐานระดับโลกและยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลก

ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
ANSI, ASTM International, FM Global, NFPA, SEI และ UL

บทนำ
มีตัวแทนอิสระหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการในด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัยและที่จะนำมากล่าวถึงในที่นี้คือ สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) , ASTM International , FM Global , องค์กรป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ (NFPA) , สถาบันรับประกันและห้องปฏิบัติการด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย

สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI)
สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม, องค์กรพัฒนามาตรฐาน, สมาคมการค้า, ผู้เชี่ยวชาญ, สมาคมด้านเทคนิค , รัฐบาล, แรงงาน และกลุ่มผู้บริโภค
ANSI ได้ก่อตั้งขึ้นมาในชื่อ คณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมอเมริกัน หรือ American Engineering Standards Committee เมื่อวันที่19 ตุลาคม 1918
ภารกิจของ ANSI คือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดโลกของธุรกิจอเมริกา และคุณภาพชีวิตของอเมริกา โดยการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานและระบบที่ประเมินร่วมกัน

มาตรฐาน ASTM International
มาตรฐาน ASTM International, แต่เดิมเป็นที่รู้จักกันในชื่อ สมาคมการทดสอบและวัสดุอเมริกัน หรือ American Society for Testing and Materials (ASTM) ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 เมื่อกลุ่มของวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ได้รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหารางรถไฟที่หักบ่อย งานของพวกเขาได้นำปสู่การสร้างมาตรฐานของเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างรางรถไฟ
ASTM International เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อการพัฒนามาฐานของวัสดุ, สินค้า, ระบบ และบริการสู่ชุมชน เป็นองค์กรมาตรฐานอิสระที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก