A+ หน้ากากเซฟตี้ รุ่นซักได้ ! ป้องกันเชื้อโรค ป้องกันไวรัส พร้อม Filter ซักได้ ลดความเสี่ยง (เด็ก ผู้ใหญ่ ชาย หญิง)

*มาตรฐานสากล

*Cotton อย่างดี

*ใช้ได้ทั้ง เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ชาย ผู้หญิง

*กระชับ สบาย ไม่ร้อน *อายุการใช้งานยาวนาน

 

เพิ่มเพื่อน (Clickเพื่อติดต่อเรา)

Phone : 02-017-4242 (เวลา : 8.00-17.00น)

Mail : teamsafetysales@gmail.com