Automatic Life Jacket

Automatic Life Jacket

฿1,000.00 ฿950.00

Life Jacket – Personal Flotation Device (PFD)

เสื้อชูชีพ (Life Jacket) อุปกรณ์ให้ความปลอดภัยต่อชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินทางน้ำ ลูกค้ากรุณาศึกษาข้อมูลสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

อุปกรณ์มีระบบการทำงาน 2 แบบ สามารถปรับได้ด้วยตัวเอง:

1) พองลมอัตโนมัติทำงานเองเมื่อสัมผัสน้ำ (Automatic Inflation)
2) พองลมด้วยมือโดยการกระตุกเชือก (Manual Inflation)

ระบบการทำงานของเสื้อชูชีพแตกต่างจากเสื้อพยุงตัวแบบโฟม

1) ช่วยให้ผู้สวมใส่เกิดความคล่องตัว และสบายตัวกว่า
2) ในกรณีประสบเหตุฉุกเฉินทางน้ำ เสื้อชูชีพจะพองลมอัตโนมัติภายใน 5 วินาทีเมื่อสัมผัสกับน้ำ
3) อุปกรณ์มีแรงลอยตัวสูง 150N ออกแบบช่วยให้ผู้สวมใส่แม้จะอยู่ในสภาพหมดสติ สามารถพลิกตัว และหงายหน้าขึ้น เพื่อให้ลอยตัวอยู่ในน้ำ ในตำแหน่งที่ปากและจมูกอยู่เหนือแนวระดับน้ำที่ 30-45 องศา และระยะห่างจากปากถึงระดับน้ำ ≥ 120mm.

เสื้อชูชีพ เหมาะสำหรับสวมใส่เพื่อความปลอดภัยสำหรับการเดินทางทางน้ำ การโดยสารเรือข้ามฟาก การเล่นเจ๊ตสกี กีฬาทางน้ำ การล่องแก่ง ท่องเที่ยวทางน้ำ การเล่นน้ำชายทะเล ตรวจสอบไซต์งานท่าเรือ งานกลางทะเล การกู้ภัยทางน้ำ และอื่น ๆ