อุปกรณ์อื่นๆ : รองเท้าบูทยางสูง 6 นิ้ว สีดำ (จำหน่ายเป็นโหล)

อุปกรณ์อื่นๆ : รองเท้าบูทยางสูง 6 นิ้ว สีดำ (จำหน่ายเป็นโหล)