อบรมดับเพลิง อบรมหนีไฟ (เบื้องต้น ขั้นสูง ประสบการณ์ 20 ปี พร้อมออกใบรับรอง)
อบรมดับเพลิง อบรมหนีไฟ (เบื้องต้น ขั้นสูง ประสบการณ์ 20 ปี พร้อมออกใบรับรอง)
อบรมดับเพลิง อบรมหนีไฟ (เบื้องต้น ขั้นสูง ประสบการณ์ 20 ปี พร้อมออกใบรับรอง)
อบรมดับเพลิง อบรมหนีไฟ (เบื้องต้น ขั้นสูง ประสบการณ์ 20 ปี พร้อมออกใบรับรอง)
อบรมดับเพลิง อบรมหนีไฟ (เบื้องต้น ขั้นสูง ประสบการณ์ 20 ปี พร้อมออกใบรับรอง)
อบรมดับเพลิง อบรมหนีไฟ (เบื้องต้น ขั้นสูง ประสบการณ์ 20 ปี พร้อมออกใบรับรอง)
อบรมดับเพลิง อบรมหนีไฟ (เบื้องต้น ขั้นสูง ประสบการณ์ 20 ปี พร้อมออกใบรับรอง)
อบรมดับเพลิง อบรมหนีไฟ (เบื้องต้น ขั้นสูง ประสบการณ์ 20 ปี พร้อมออกใบรับรอง)
อบรมดับเพลิง อบรมหนีไฟ (เบื้องต้น ขั้นสูง ประสบการณ์ 20 ปี พร้อมออกใบรับรอง)
อบรมดับเพลิง อบรมหนีไฟ (เบื้องต้น ขั้นสูง ประสบการณ์ 20 ปี พร้อมออกใบรับรอง)
อบรมดับเพลิง อบรมหนีไฟ (เบื้องต้น ขั้นสูง ประสบการณ์ 20 ปี พร้อมออกใบรับรอง)
อบรมดับเพลิง อบรมหนีไฟ (เบื้องต้น ขั้นสูง ประสบการณ์ 20 ปี พร้อมออกใบรับรอง)

อบรมดับเพลิง อบรมหนีไฟ (เบื้องต้น ขั้นสูง ประสบการณ์ 20 ปี พร้อมออกใบรับรอง)

ราคาถูก คุณภาพ 100% สอนสนุก ใช้งานได้จริง

 ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบน้ำอัดแรงดัน
 ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง
 ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบ Co 2
 ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบน้ำผสมโฟม
 การใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงและหัวฉีด (กรณีที่บริษัทมีระบบดับเพลิงในอาคาร)
 ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท น้ำมัน แก๊ส และฝึกดับเพลิงที่ไหม้น้ำมันพืชในกะทะ
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

เพิ่มเพื่อน (Clickเพื่อติดต่อเรา)