อบรมดับเพลิง อบรมหนีไฟ (เบื้องต้น ขั้นสูง ประสบการณ์ 20 ปี พร้อมออกใบรับรอง)

฿12,000.00 ฿5,500.00

ราคาถูก คุณภาพ 100% สอนสนุก ใช้งานได้จริง

 ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบน้ำอัดแรงดัน
 ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง
 ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบ Co 2
 ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบน้ำผสมโฟม
 การใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงและหัวฉีด (กรณีที่บริษัทมีระบบดับเพลิงในอาคาร)
 ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท น้ำมัน แก๊ส และฝึกดับเพลิงที่ไหม้น้ำมันพืชในกะทะ
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

เพิ่มเพื่อน (Clickเพื่อติดต่อเรา)