Showing all 4 results

กระจกโค้งสำหรับจราจร

กระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย เพราะกระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนค กระจกส่องใต้ท้องรถ มีคุณลักษณะคือ ตกแล้วไม่แตก และสามารถยุบตัวได้ และราคาไม่แพง ปัจจุบันกระจกโค้งใช้สำหรับบนท้องถนนและงานจราจรต่างๆ ทั้งในอาคารและนอกอาหาร กระจกโค้งจะมีขนาด 18, 24, 32 นิ้ว ขึ้นอยู่กับหน้างานของแต่ละจุดที่เราจะนำไปติดตั้ง กระจกโค้งจะมาพร้อมกับที่ยึดเสา ปัจจุบันสามารถติดตั้งได้ง่ายและอายุการใช้งานที่ยาวนาน จะมีกรอบกันฝน ไม่ทำให้นิ้วกระจกเสียหายเวลาน้ำฝนเข้ากระจก ไม่งั้นตัวกระจกเลนส์จะกรอบ กระจกโค้งปัจจุบันมี 2 วัสดุหลัก คือ โพลีคาร์บอนเนตและเนื้อกระจก ทั้ง 2 วัสดุ ต่างกันคือ โพลีคาร์บอนเนตจะตกไม่แตก และยุบตัวได้ แต่เนื้อกระจกจะตรงข้ามและเก็บรักษายากกว่า

Sale!

L. อุปกรณ์จราจร

กระจกส่องใต้ท้องรถ

฿3,000.00 ฿1,500.00

L. อุปกรณ์จราจร

กระจกโดม (Full Dome Mirror)

฿3,500.00

สำหรับติดตั้งในที่ต่างๆ ที่มีการจราจรมาก และจุดที่มีอัตราย และยังสามารถช่วยป้องกันอันตรายต่างๆได้ ปัจจุบันการมีการงานค้นพบว่าการติดตั้งกระจกโค้งตามมุมต่างๆ ที่มองเห็นได้ยาก จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ 25 เท่า และกระจกโค้งจะมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุตามมุมต่างๆได้ เช่น ในอาคาร จราจร และสถานที่ประกอบการต่างๆ บางโรงพยายาลก็ติดตั้งประจกโค้งด้วย