Showing all 19 results

ถุงมือกันกระแทก ถุงมือกู้ภัย

https://www.supersafetythailand.com/wp-content/uploads/2017/08/dissectedglove.png

ถุงมือกันกระแทก ถุงมือกู้ภัย กันความกระแทกได้ดี ป้องกันมือ กันสารเคมี ใช้งานโหด งานหนัก ได้ดี ทั้งยังกันทะลุ ใช้กันไขมันสัตว์ กันกรด กันลื่นได้ดีมากๆ  ใช้ป้องกันสารเคมี กันกรด กันด่าง กันสารทำละลาย กันน้ำมันได้ดี ผลิตจากยางพิเศษ เหนียวมากๆ ทนทานได้รับมาตรฐาน CE, ANSI สินค้ามาตรฐานสูง ใช้งานต่างๆได้ดี ควรใส่ ถุงมือกันกระแทก ถุงมือกู้ภัย ทุกครั้งในการใช้งาน เราควรใช้ถุงมือกันกระแทก ถุงมือกู้ภัย ทุกครั้งในการงาน อาทิเช่น งาน oil and gas, งานวิศวกรรม

Sale!
฿750.00 ฿300.00
Sale!
฿500.00 ฿300.00
Sale!
฿120.00 ฿22.00
Sale!

D. ถุงมือเซฟตี้ / ถุงมือนิรภัย

ถุงมือกันบาด กันร้อน สัมผัสอาหารได้

฿500.00 ฿90.00
Sale!
฿2,000.00 ฿300.00
Sale!

D. ถุงมือเซฟตี้ / ถุงมือนิรภัย

ถุงมือกันแรงกระแทก OIL AND GAS

฿2,000.00 ฿480.00
Sale!

D. ถุงมือเซฟตี้ / ถุงมือนิรภัย

ถุงมือกันแรงกระแทก และกู้ภัย รุ่น VV900

฿3,000.00 ฿750.00

D. ถุงมือเซฟตี้ / ถุงมือนิรภัย

ปลอกแขนผ้า Cotton 100% ระบาย

฿50.00