เราพร้อมบริการ

สอนการใช้งานอย่างถูกต้อง

อุปกรณ์พร้อมจัดเต็ม

สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

ความสำคัญของอบรมความปลอดภัย

ประหยัดค่าใช้จ่าย

การอบรมความปลอดภัยทำให้พนักงานเกิดความสามัคคีในองค์ ลดการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ

อัพเดทเนื้อหาต่างๆ

เนื่องจากสมัยนี้ข่าวสารต่างๆ เทคโนโลยีต่างๆมาเร็ว การอบรมความปลอดภัยช่วยในการติดตามข่าวสาร

สร้างจิตสำนึกที่ดี

ความปลอดภัยเป็นพื้นฐานของจิตสำนึกที่ดี ถ้าเราทำงานโดยมีความสุข เราจะเป็นห่วงผู้อื่น

เกิดความสามัคคี

เมื่อพนักงานเกิดความปลอดภัย บริษัทเอาใจใส่ความปลอดภัย องค์กรจะเกิดความสามัคคี

มีอุปกรณ์สาธิต

เพราะเราเชื่อว่าการสอนที่ดี เราควรให้พนักงานมีส่วนรวมในการใช้งานจากอุปกรณ์จริง

สร้างความยั่งยืน

การทำงานที่เกิดความสามัคคี ความรัก ความเอาใส่ใจ สร้างผลผลิต อย่างยั่งยืน

ร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย

อบรมความปลอดภัย ฟรี !

สอบถามเรื่องการอบรมความปลอดภัย

โทรติดต่อ : 02-721-6923 

Line         : @aro1988r 

Mail : teamsafetysales@gmail.com 

กลุ่มลูกค้าที่ไว้ใจเรา

อบรมความปลอดภัย ฟรี !!

โดยวิทยากรมืออาชีพ สอบสนุก ได้ความรู้ ไม่น่าเบื่อ และใช้ได้งานจริง อุปกรณ์การเรียนรู้พร้อม สอบถามได้ 24 ชั่วโมง !!

อบรมความปลอดภัยฟรี

  • หลักสูตร ความปลอดภัย HOT!!
  • โครงการอนุรักษ์การได้ยินตามกฎหมายใหม่
  • การปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
  • 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
  • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
  • การประเมินความเสี่ยงอันตรายในการทำงาน
  • การยศาสตร์ (Ergonomics)
  • พร้อมออกใบรับรองการอบรม
  • มีอุปกรณ์สาธิตเพื่อการเรียนรู้ที่ดี

หมวดหมู่สินค้า