ความทุกข์ คืออะไร

มองความทุกข์ให้เป็น แล้วขจัดได้ด้วยตัวเอง

ความทุกข์ คือ ความไม่สบายใจ คนเป็นทุกข์มักมีความรู้สึกทางลบ รู้สึกว่าหม่นหมอง ไม่มีความสุข ถ้าเป็นมากๆถึงขั้น กินไม่หลับนอนไม่ได้ แต่บางคนกลับนอนมากขึ้น กินมากขึ้น ไม่อยากพูดคุยกับใคร จิตใจหว้าเหว่ วุ่นวาย ไม่มีจิตใจทำงาน กระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก หากเป็นเช่นนี้ควรขจัดความทุกข์ออกจากใจให้เร็วที่สุด ความทุกข์ของเราเกิดจากอะไร แล้วแก้ไขที่ตรงนั้น ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีสาเหตุ แล้วทุกข์ของเรามาจากสาเหตุใด? อะไรทำให้ทุกข์? หรือใครทำให้ทุกข์? เราอยู่ไหนทำไมจึงทุกข์? หรือเราเองมีส่วนทำให้เกิดทุกข์ ? หรือว่าเราใส่ใจมากเกินไปจึงทำให้เราหนักใจ? ถ้าทุกข์เกิดจากที่ทำงาน เพราะไม่มีคนเห็นคุณค่าผลงานของเรา นั้นอาจเป็นเพราะทำงานไม่ตรงเป้าหมาย ทำงานไม่ละเอียดรอบคอบหรือไม่ หรือเราทำงานผิดไป ถ้าเป็นเช่นนี้มาจากตัวเราเองที่ผิด แต่เรากลับคิดมากจนเป็นทุกข์ แต่ถ้าหากเราทำดีที่สุด แต่ไม่มีใครเห็นคุณค่าฝีมือ ไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง ให้คิดว่าเราอาจไม่คู่ควรกับสถานที่แห่งนี้ เพราะความสามารถเราไม่ชำนาญด้านนี้โดยตรง ก็แค่ย้ายที่ทำงานใหม่ เริ่มต้นใหม่ที่เหมาะสมกับเรา เห็นไหม เรานั้นแหละที่คิดมาก แล้วขจัดความทุกข์ไม่ถูกต้อง องอีกมุม การไม่ปล่อยวางความทุกข์ เราก็หนักใจไปเปล่า ๆ ให้เสียเวลา แค่วาง แล้วเริ่มต้นใหม่ ที่เรายังไม่เคยทำ ที่เรายังไม่เคยลอง เราอาจพบกับความสำเร็จที่อยู่ข้างหน้าก็ได้ ขจัดความทุกข์ได้หลายวิธี แต่ต้องละเว้นการแก้ไขด้วยวิธีเหล่านี้ เมื่อเราเป็นทุกข์ การได้ระบายให้ใครสักคนฟัง เป็นวิธีบรรเทาที่ดีวิธีหนึ่ง แต่หากทุกข์มากจนกระทบต่อสุขภาพกาย เราคงต้องเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์โดยตรง เพื่อแก้ไขตามวิถีของแพทย์ โดยการรับประทานยาปรับสารเคมีในสมอง เพื่อปรับอารมณ์ให้ดีขึ้น แต่หลายคนหลงผิดโดยการแก้ไขผิดวิธี เช่น ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา เมื่อเจอปัญหาเข้ามากระทบกระทั่งจิตใจ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการยับยั้งอารมณ์ สงบสติอารมณ์ไว้ให้เย็นที่สุด อย่าโวยวาย สูดหายใจแล้วถอนหายใจช้าๆช่วยสงบอารมณ์ได้ดี เมื่อหยุดอารมณ์โมโหเกี้ยวกราดจะทำให้เกิดสติ หากใช้แต่อารมณ์แก้ปัญหา ไม่มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นเด็ดขาด ซ้ำเติมแต่ตัวเอง เมื่อแบกความทุกข์อยู่ภายในใจก็หนักแล้ว ยิ่งซ้ำเติมแล้วลงโทษตัวเอง ยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองมากขึ้น ดังนั้นเมื่อรู้ว่าตัวเองผิดแล้วเกิดความทุกข์ จงเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มต้นทำใหม่ อย่าคิดแต่จะลงโทษตัวเอง หนีปัญหาอยู่ร่ำไป การหนีปัญหาไม่ได้ช่วยให้ปัญหาหายไป มีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นด้วย การหนีปัญหายิ่งทำให้เกิดความลำบากในภายหลังมากกว่าเดิม หนีปัญหาด้วยเหล้า การหนีปัญหาแล้วดื่มแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ เป็นหารหนีปัญหาช่วยให้สบายใจชั่วคราวแค่นั้น แต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดี โยนความผิดให้คนอื่นยิ่งทำให้ตัวเองทุกข์กว่าเดิม การทำงานร่วมแล้วเกิดผิดพลาด ต้องร่วมกันรับผิดชอบแก้ไขร่วมกัน การปฏิเสธความผิดของตัวเองแล้วโยนความผิดให้คนอื่น นอกจากไม่แก้ปัญหาแล้ว ยังทำให้ตัวเองไร้ความน่าเชื่อถือ ปราศจากความเคารพนับถือจากเพื่อนร่วมงาน ขจัดความทุกข์ออกไปอย่างถาวร คิดในแง่บวก การดำเนินชีวิตในแต่ละวันต้องพบเจอเรื่องราวทั้งร้ายดี เพื่อนร่วมงานหลายคน เพื่อนบ้านในชุมชน แต่ถ้าคอยคิดแต่เรื่องแย่ๆเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น มักจะทำให้จิตใจเศร้าหมอง หากคิดถึงเรื่องล้มเหลว คุณจะไม่สามารถผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้ สิ่งที่ควรทำคือการคิดดี คิดถึงความสำเร็จที่ต้องเจอ คิดถึงสิ่งๆดีของคนรอบข้าง คิดถึงความดีของทุกคน จะทำให้จิตใจผ่องใสสบายใจขึ้น คิดหลาย ๆ แง่ การคิดมากจนเป็นทุกข์ เป็นการทำร้ายจิตใจตัวเองให้เศร้าใจ ดังนั้นลองเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ว่า ทุกๆอย่างย่อมมีด้านดีและด้านเสีย ทุกคนมีข้อดีและข้อเสียเช่นกัน การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้มองแต่ด้านดีของเขา เพื่อให้การทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จอย่างที่หวัง คิดอย่างมีเหตุผล หากได้ยิน ได้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ใจ จนคิดมาก ให้เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผลของมัน ก่อนที่จะปักใจเชื่อสิ่งใดต้องตรวจสอบหาความจริงเสียก่อน ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน อย่าเอาเก็บมาคิดไปเองจนทุกข์ใจ ปล่อยวาง อย่าใช้ชีวิตให้เข้มงวด จงใช้ชีวิตเดินทางสายกลาง ปล่อยวาง ผ่อนหนักให้เป็นเบา ลดทิฐิลงบ้าง รู้จักให้อภัยทุกคนที่เคยโกรธเกลียด รู้จักลืมเรื่องราวในอดีตที่แสนเจ็บปวด แล้วทุกอย่างจะมีความสุข ไม่เป็นทุกข์ใจ ความทุกข์ใจมาจากปัญหารอบกาย ซึ่งหากบุคคลใดรับมือกับปัญหาด้วยความคิดสติปัญญาที่ดี บุคคลนั้นจะสัมผัสเพียงความทุกข์อันแสนเบาบาง หากบุคคลใดไม่สามารถจัดการปัญหาที่ถูกต้อง บุคคลนั้นย่อมพบเจอกับความทุกข์อันแสนเจ็บปวด จะเห็นแล้วว่าความคิดเป็นตัวการสำคัญ ที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ เมื่อยิ่งคิดมากก็ยิ่งทุกข์สะสมมาก ยิ่งทุกข์รุนแรงมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งรู้สึกทรมานกายทรมานใจมากเท่านั้น หากคิดให้เป็นจะทำให้เราพ้นทุกข์ แม้จะทุกข์น้อยก็ดีขึ้นบ้าง วันหนึ่งความทุกข์นั้นก็จะเบาบางลงเองด้วยความคิดสติปัญญาที่ดีของเราเอง และสำคัญคือการปล่อยวาง ไม่เก็บมาคิดให้รบกวนจิตใจ จนทุกข์ใจฟุ้งซ่าน   ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็ป https://nipponsafety.com/   https://thailandsafety.com/https://teamsafetysales.com/https://jorporsafety.comhttps://safetyshopthailand.com    

จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้

 

Email: teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r Tel : 02-721-6923

หากซื้อเยอะๆ มีส่วนลดนะครับ 🙂 สอบถามได้ตอบ 24 ชั่วโมง

ดูสินค้าขายดีของบริษัท

Sale!
฿1,500.00 ฿750.00
Sale!
฿500.00 ฿180.00
   
ความทุกข์คืออะไร

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีสาเหตุ แล้วทุกข์ของเรามาจากสาเหตุใด? อะไรทำให้ทุกข์? หรือใครทำให้ทุกข์? เราอยู่ไหนทำไมจึงทุกข์?

สาเหตุของการเกิดทุกข์

ถ้าทุกข์เกิดจากที่ทำงาน เพราะไม่มีคนเห็นคุณค่าผลงานของเรา นั้นอาจเป็นเพราะทำงานไม่ตรงเป้าหมาย ทำงานไม่ละเอียดรอบคอบหรือไม่ หรือเราทำงานผิดไป ถ้าเป็นเช่นนี้มาจากตัวเราเองที่ผิด แต่เรากลับคิดมากจนเป็นทุกข์

วิธีการดับทุกข์

แค่วาง แล้วเริ่มต้นใหม่ ที่เรายังไม่เคยทำ ที่เรายังไม่เคยลอง เราอาจพบกับความสำเร็จที่อยู่ข้างหน้าก็ได้

การระบายความทุกข์

เมื่อเราเป็นทุกข์ การได้ระบายให้ใครสักคนฟัง เป็นวิธีบรรเทาที่ดีวิธีหนึ่ง แต่หากทุกข์มากจนกระทบต่อสุขภาพกาย เราคงต้องเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์โดยตรง