มลพิษทางน้ำ

มลพิษทางน้ำ เรื่องสำคัญที่ต้องเร่งแก้ปัญหา

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอดีตวิถีชีวิตของเราล้วนมีน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงอยู่ แต่เมื่อเวลาเปลี่ยน วิถีชีวิตเปลี่ยนหลาย ๆ คนก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับคูคลอง หรือแม่น้ำน้อยลง จนในบางครั้งก็กลายเป็นผู้ก่อมลพิษทางน้ำขึ้นเสียเอง ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะตั้งแต่ชั้นเล็ก ๆ อย่าง ขวดน้ำ ก้นบุหรี่ ห่อลูกอม ฯลฯ ไปจนถึงขยะชิ้นใหญ่ ๆ ที่คาดไม่ถึง อย่างโทรทัศน์ เก้าอี้ ที่นอน ฯลฯ หรือการที่โรงงานปล่อยของเสีย น้ำทิ้งที่ปนเปื้อนสารเคมีลงสู่น้ำ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข

ความหมายของมลพิษทางน้ำ

ก่อนอื่นเราควรต้องมาศึกษาความหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกันก่อน โดยมลพิษทางน้ำนั้นหมายถึง สภาพการณ์ของน้ำที่มีความเปลี่ยนแปลงไป หรือเสื่อมคุณภาพลงจากเดิมด้วยเหตุต่าง ๆ อย่างเชื้อโรค สารเคมี ความร้อน สารกัมมันตรังสี ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ควรมีมาปนเปื้อนในน้ำจนเราไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้

ส่วนน้ำเสีย หมายถึง สภาพการณ์ของน้ำที่มาจากบ้าน ชุมชน ร้านค้า โรงงานต่าง ๆ  ที่มีการใช้งานด้านต่าง ๆ แล้วปล่อยลงสู่แม่น้ำ คูคลอง

น้ำเสียมีลักษณะอย่างไร?

น้ำเสีย แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

– น้ำเสียทางกายภาพ โดยเราสามารถสังเกตจากอุณหภูมิ สีและความขุ่น ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีดำ และอื่น ๆ มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เกิดจากสารเคมี สิ่งเน่าเปื่อยที่ปะปนในน้ำ รวมไปถึงการนำไฟฟ้า ของแข็งในน้ำ และลักษณะกายภาพอื่น ๆ อย่าง ความหนืด ความเข้มข้นของสารแขวนลอย ฯลฯ

– น้ำเสียทางเคมี โดยเราสามารถสังเกตหรือตรวจสอบจากความเป็นกรดด่างของน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลาย ความกระด้าง

– น้ำเสียทางชีววิทยา ก็คือน้ำที่เป็นพิษต่อคน สัตว์ และพืช โดยเราสามารถตรวจสอบวัดค่าความสกปรกของน้ำโดยการหาปริมาณของแบคทีเรีย โคลิฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระ ลำไส้ และตามแหล่งน้ำธรรมชาติ

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ

  1. น้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลจากแหล่งชุมชน

แน่นอนว่าสิ่งแรกใกล้ตัวเรามาก นั่นคือการที่บ้านเรือน ชุมชน ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำอาจมีการปล่อยน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน้ำไป เช่น การเทน้ำทิ้งหลังจากซักผ้าเสร็จทำให้สารอินทรีย์ที่อยู่ในผงซักฟอกไหลลงสู่แหล่งน้ำ หรือการที่เราล้างภาชนะซึ่งก็ต้องใช้น้ำยาล้างจาน ล้างห้องน้ำก็ต้องใช้น้ำยาทางเคมีไหลทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ และอื่น ๆ อีกมาก พอทำไปนาน ๆ ก็จะทำให้เกิดมลพิษทางน้ำขึ้นนั่นเอง

  1. โรงงานอุตสาหกรรม

อีก 1 ตัวแปรที่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่หลาย ๆ แห่งมักจะลักลอบปล่อยน้ำเสียที่มาจากโรงงาน เช่น สารเคมีจากการทอผ้า ทำเหล็ก ทำพลาสติก ฯลฯ ซึ่งในการปล่อยแต่ละครั้งบอกเลยว่ามีจำนวนมหาศาลมาก ทำให้เกิดการปนเปื่อนในน้ำด้วยอัตราที่สูง

  1. พื้นที่ทำการเกษตร

อย่างที่ทราบกันว่าในบางพื้นที่ที่มีการทำเกษตร ปลูกผัก ผลไม้ เกษตรกรจำนวนไม่น้อยเลือกใช้น้ำยาปราบศัตรูพืช เพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตถูกแมลง หรือเพลี้ยมาทำลาย ซึ่งการใช้น้ำยาศัตรูพืชจะทำให้สารตัวร้ายตกค้างอยู่ตามผิวดิน ต้นพืชผัก ผลไม้ แล้วยิ่งมีการรดน้ำ หรือฝนตกลงมาก็จะยิ่งเอาสารที่ตกค้างอยู่พัดลงไปในแหล่งน้ำได้ ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำขึ้น

  1. จากธรรมชาติก็มีส่วน

บางพื้นที่อาจเป็นหลุมเป็นบ่อ ลึกบ้าง ตื้นบ้างเมื่อมีน้ำมาสะสมอยู่เรื่อย ๆ ในสภาพนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนที่ ไหลเวียนถ่ายเทที่ดี ก็จะเกิดการเน่าเสียของน้ำที่มีทั้งจุลินทรีย์ แบคทีเรีย เชื้อโรค ฯลฯ ซึ่งหากเกิดไหลลงสู่แหล่งน้ำใหญ่ก็จะทำให้เกิดมลพิษทางน้ำได้ด้วยเช่นกัน

มลพิษทางน้ำทำให้เกิดผลกระทบด้วยนะ

พอเกิดมลพิษทางน้ำ แน่นอนว่าส่งผลเสียในหลาย ๆ ด้าน เช่น

  1. สุขภาพของคน

น้ำเสียจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สุขภาพของคนก็จะแย่ลงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น โรคบิด ไข้ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค ฯลฯ

  1. วงจรชีวิตสัตว์น้ำ

การที่น้ำมีสารเคมีต่าง ๆ ปนเปื้อนเป็นจำนวนมาก และเป็นเวลานานอาจทำให้สัตว์น้ำหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ตายได้ทันที ก่อให้เกิดความลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ หรือแหล่งอาหารของสัตว์

  1. ลดคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยว

สำหรับแหล่งน้ำถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อยใจที่ใครหลาย ๆ คนอยากได้สูดอากาศ หรือทำกิจกรรมคลายเครียด แต่หากแหล่งน้ำนั้น ๆ เน่าเสีย ปนเปื้อนสิ่งไม่พึงประสงค์ก็จะทำให้บรรยากาศแย่ลง ลดคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวไปได้

4.การเพาะปลูก

เนื่องจากการเพาะปลูกโดยเฉพาะแปลงใหญ่ ๆ จำเป็นต้องใช้น้ำจำนวนมาก ซึ่งหากแหล่งน้ำนั้นเน่าเสีย จะทำให้เกิดกรดและด่าง ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

มลพิษทางน้ำแก้ไขได้ไม่ยาก

เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็ก ๆ คนทั่วไปให้เห็นถึงคุณค่าของการมีน้ำ การรักษาคุณภาพของน้ำ และอยากจะอนุรักษ์ไว้ให้นานที่สุด ส่งเสริมให้โรงงานต่าง ๆ บำบัด หรือขจัดสารพิษก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ส่งเสริมให้มีการทำเกษตรแบบธรรมชาติไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี หรือยาฆ่าแมลง รวมไปถึงจัดกิจกรรมเก็บขยะจากแหล่งน้ำ

เมื่อน้ำคือสิ่งที่ให้ชีวิต ให้ความเป็นอยู่กับมนุษย์ทุกคน การมองเห็นมลพิษทางน้ำจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับช่วยให้ทรัพยากรน้ำกลับมาน่าใช้งานเหมือนเดิม

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็ป https://nipponsafety.com/   https://thailandsafety.com/https://teamsafetysales.com/https://jorporsafety.comhttps://safetyshopthailand.com

 

จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้

Email: teamsafetysales@gmail.com Line : @aro1988r Tel : 02-721-6923

หากซื้อเยอะๆ มีส่วนลดนะครับ 🙂 สอบถามได้ตอบ 24 ชั่วโมง